Your search results

Gasilski dom Struge

dodaj med priljubljene
1180
Država: Slovenia

Gradnja novega gasilskega doma v Strugah (občina Videm-Doberpolje) je potekala v letih 2012-2013. Temelji objekta so AB pasovni, stene so izvedene z votlimi armiranobetonskimi montažnimi paneli, zalitimi z armiranim betonom. Medetažna konstrukcija je izdelana iz prefabriciranih Omnia plošč debeline 5 cm na katere je zalita AB plošča debeline 17 cm. Stopnice so armiranobetonske montažne, sestavljene iz prefabriciranih ram in podestov. Ostrešje je klasično leseno, strešna kritina je opečni zareznik. Objekt ima tankoslojno termoizolacijsko kontaktno fasado debeline 14 cm. Ogrevanje objekta je hibridno s toplotno črpalko zrak-voda in kotlom na kurilno olje.