Your search results

Predstavitev

EKO-Gradvest, podjetje za izgradnjo in upravljanje objektov d.o.o., Ljubljana, smo ustanovili za investiranje v nepremičninske projekte za trg ter za gradnjo in sanacijo objektov za znane kupce. V skladu z načeli projektnega vodenja združujemo znanje, sposobnosti in bogate izkušnje različnih sodelujočih strokovnjakov in organizacij, ki v obliki neformalnega združenja že dolgo časa uspešno delujemo na področju stanovanjske gradnje za trg in energetske sanacije vseh vrst objektov.

Prepričani smo, da je edina prava prihodnost v gradnji energetsko učinkovitih objektov, ki na eni strani ohranjajo naravno okolje, na drugi pa s svojo varčnostjo zagotavljajo ekonomsko uspešnost, energetsko neodvisnost in udobnost bivanja. EKO-Gradvest kot vodilna družba v neformalnem poslovnem združenju izvaja novogradnje, energetske sanacije, pripravlja projektno dokumentacijo, pridobiva sredstva iz evropskih in drugih finančnih virov in programsko zaokrožuje ponudbe pri investicijah.

Delujemo kot neformalna poslovna skupina, v katero je vključenih več družb. Imamo lastno gradbeno podjetje in trgovino z gradbenimi materiali, tako da večino vodstvenih in strokovno zahtevnih del opravimo sami. V tem je tudi naša prednost pred konkurenco. Gradbeno obrtniška dela prevzemamo v celoti in jih izvedemo skupaj s svojimi kooperanti. Uspešnost podjetja med drugim potrjujejo opravljena dela na področju turistično poslovne dejavnosti in stanovanjske izgradnje. Taki primeri so uspešno izvedene sanacije hotelov Radin v Zdravilišču Radenci, Livada Prestige v Termah 3000 in Hotela Park na Bledu ter novi naselji Šmidov log v Gmajnici pri Komendi in Martinj Hrib v Logatcu.

Projekt na željo investitorja izvedemo po standardih Eko sklada, za kar pripravimo tudi vso potrebno dokumentacijo, tako da investitor lahko pridobi nepovratne finančne spodbude ali ugodno kreditiranje iz naslova subvencij za ekološko gradnjo. S sodelovanjem v smislu javno zasebnega partnerstva v projektu Grad Kodeljevo, za katerega ima ena od naših družb ustanovljeno Stavbno pravico, imamo tudi bogate izkušnje pri sodelovanjem z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Vse navedeno potrjuje, da smo pravi partner za vsakega investitorja, ki želi svojo investicijo izpeljati racionalno tako iz finančnega in energetskega kot iz časovnega in ekološkega vidika.

Marijan Fras, direktor